top of page
Piletest in the horizon
ยินดี ต้อนรับ สู่ Piletest

Piletest เป็น ผู้นำ ตลาด ของ เครื่องมือ ทดสอบ เสาเข็ม และ ฐานราก มากกว่า 25 ปี

และ เรา ยัง ร่วม เป็น ผู้ กำหนด มาตรฐาน การ ทดสอบ ที่ ใช้ กัน ทั่ว โลก และ ได้ พัฒนา อุปกรณ์ ทดสอบ ความ สมบูรณ์ ของ เสาเข็ม ให้ ทันสมัย อย่าง ต่อ เนื่อง

PET | CHUM | UN POCO

CHUM (ย่อ มา จาก Monitor ultrasónico de orificios cruzados) ใช้ วิธี การ แบบ Registro sónico de orificios cruzados (CSL) เพื่อ ทำการ ควบคุม คุณภาพ ของ รากฐาน ใน ระดับ ลึก อย่าง ละเอียด

ระบบ ใช้ คลื่น เสียง ความถี่ สูง (อั ล ต ร้า โซนิค) ที่ ส่ง จาก เครื่อง รับ สัญญาณ ไป ยัง ตัว รับ สัญญาณ ลอด ผ่าน เข้าไป ใน ท่อ ที่ ถูก เติม เต็ม ไป ด้วย น้ำ ซึ่ง ฝัง อยู่ ใน คอนกรีต เวลา ของ การ แสดง ได้ นั้น จะ ขึ้น อยู่ กับ คุณภาพ ของ คอนกรีต เป็น หลัก

วิธี การ อื่น ๆ ที่ สนับสนุน CHUM ก็ คือ การ ทดสอบ ด้วย คลื่น ความถี่ สูง ของ หลุม เดียว (Prueba ultrasónica de un solo orificio) และ การ ถ่าย ภาพ รับ สี (Tomografía) (การ ถ่าย ภาพ รังสี แบบ 2 มิติ และ การ ถ่าย ภาพ รังสี แบบ 3 ังสี

CHUM เป็น ไป ตาม มาตรฐาน ของ ASTM D6760 - 14, AFNOR NF P 94-160-1 และ มาตรฐาน อื่น ๆ 

crosshole test by Piletest CHUM

ใช้ งาน ง่าย

 • โดย ทั่วไป แล้ว ไม่ จำเป็น ต้อง ทำการ ฝึก อบรม และ สามารถ ใช้ เวลา เรียน รู้ ระบบ ด้วย ตนเอง ได้ ภายใน ไม่ กี่ ชั่วโมง (ไม่ ต้อง เสีย เวลา ใน การ ฝึก อบรม)

“ใช้ งาน ได้ ง่าย มาก ๆ…” บาร์ เซ โล นา ประเทศ สเปน

การ ออกแบบ แบบ แยก ส่วน

 • CHUM เชื่อม ต่อ กับ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ ต่าง ๆ ได้ ด้วย พอร์ต USB มาตรฐาน โดย เครื่อง จะ เชื่อม ต่อ กับ คอมพิวเตอร์ ใน อนาคต (เช่น Origami) ใน ขณะ ที่ ระบบ ที่ สร้าง ขึ้น ใน ตัว ของ เครื่อง จะ ล้าสมัย อย่าง

 • ดู ที่ ตาราง ด้าน ล่าง ว่า ทำไม เครื่อง นี้ จึง มี ความ สำคัญ กับ คุณ 

น่า เชื่อถือ

 •   ทุก ระบบ ได้ ผ่าน การ ทดสอบ แรง ดัน การ สั่น สะเทือน และ อุณหภูมิ แล้ว

 •   กล่อง จัด เก็บ ของ CHUM สามารถ ทนทาน ต่อ การ ตกหล่น และ การ กระแทก  

 •   มี การ รับประกัน 3 ปี

 •   ตัว เชื่อม ต่อ สาย เค เบิ้ ล PU และ ราย ละเอียด ต่าง ๆ มี ความ ทนทาน

3D tomography view enabled by the CHUM from Piletest which supports 2D tomography as standard

การ ถ่าย ภาพ รังสี

 

 • การ ถ่าย ภาพ รังสี แบบ 2 มิติ (รวม อยู่ ใน ตัว เครื่อง)

 • การ ถ่าย ภาพ รังสี แบบ 3 มิติ เป็น บริการ เพิ่มเติม

 • วิธี ถ่าย ภาพ รังสี มี ให้ เลือก สาม แบบ คือ: ตรรกศาสตร์ คลุมเครือ (lógica difusa)  พารา เมตริก (Paramétrico) และ 3 มิติ

 • การ ถ่าย ภาพ รังสี แบบ เรี ยล ไท ม์: รูปร่าง ของ ข้อ บกพร่อง จะ เกิด ขึ้น เมื่อ แท่ง โลหะ ที่ ใช้ ใน การ วัด ถูก ดึง ขึ้น

​​

“CHUM ทำงาน ได้ ดี ที่สุด ใน อุณหภูมิ -17 อง เซลเซียส
กรุง มอ ส โก

การ ให้ บริการ

 

 • ให้ ความ ช่วยเหลือ ด้าน ซอ ร์ ฟ แว ร์ ฟรี และ ปรับปรุง ซอ ร์ ฟ แว ร์ (รวม อยู่ ใน บริการ)

 • ให้ ความ ช่วยเหลือ ด้าน การ วิเคราะห์ การ ตีความ หมาย และ การ รายงาน (รวม อยู่ ใน บริการ) เรา จะ จัด ทำ / ตรวจ สอบ รายงาน แรก ของ คุณ เพื่อ ให้ มั่นใจ ว่า ายงาน นั้น เป็น ไป ตาม มาตรฐาน ใน

CHUM output display graph

ให้ ผลผลิต สูง

 

 •   ผู้ มี ประสบการณ์ หนึ่ง คน ได้ ทำการ ทดสอบ ส่วน ต่าง ๆ ประมาณ 700 เมตร ต่อ ชั่วโมง!

 •    จัด ทำ รายงาน ฉบับ สมบูรณ์ โดย อัตโนมัติ ใน รูป แบบ เอกสาร MSWord  

 •    สามารถ จัด เก็บ ทั้ง ระบบ ใน กระเป๋า เดินทาง ขนาด เล็ก ใบ เดียว ได้ (หลอด ม้วน สาย เค เบิ้ ล ที่ ความ ยาว 50 เมตร)

“เรา ได้ ทำการ ทดสอบ ส่วน ต่าง ๆ ของ CSL ไป 4,000 เมตร

ภายใน ระยะ เวลา เพียง แค่ วัน เดียว! ”
ตะวันออกกลาง

สิทธิ์ ใน การ ใช้ งาน ซอ ร์ ฟ แว ร์ แบบ ไม่ จำกัด

 

 • ไม่ ต้อง ใช้ โปรแกรม ส่วน เพิ่ม ไม่ ต้อง ทำการ ลง ทะเบียน ไม่ จำเป็น จะ ต้อง ป้อน รหัส ไอ ดี ของ สินค้า อัน ยืด ยาว ไม่มี “ค่าธรรมเนียม ใน การ โอน ซอ ร์ ฟ แว ร์“

 • ติด ตั้ง ซอ ร์ ฟ แว ร์ อย่าง เต็ม ฟัง ก์ ชั่ น การ ทำงาน กี่ ครั้ง ก็ได้ ตาม ที่ คุณ ต้องการ

Piletest.com Limited

18 Fouracres Walk
Hemel Hempstead
Herts HP3 9LB
Reino Unido

Piletest logo
CHUM TH
bottom of page